P R O J E K T E T S    A L L A    D E L A R

Upplägg i 5 stegMOMENT 1. Introduktion

Uppstart av projektet

I början av skolåret introduceras lärare och skolans personal till konceptet och får ta del av Tobias Karlssons gripande och inspirerande berättelse från sin uppväxt fram till idag.


Lärarkåren för den utvalda årskullen får sedan träffa Joakim Norsten som är lärare och Tobias barndomsvän. De håller en workshop som introducerar den pedagogiska planen med material, arbetsmetoder och övningar i syfte att koppla samman de olika skolämnena till kärnan i konceptet. Att minska mobbing, öka medmänsklighet och empati och skapa en tryggare miljö och skolgång för både elever och lärare.


En enkät genomförs för att få fram en nulägesanalys av skolans nuvarande situation inom området. En bra grund för att lägga upp arbetet och att kunna se mätbara konkreta resultat efter avslutat projekt. Lärare får råd och stöd av Joakim för att genomföra pedagogiska planeringar inom respektive ämne, med en direkt koppling till läroplanens värdegrundsfrågor.

MOMENT 2. Inspirationsföreläsning

Tobias Karlsson berättar sin historia från uppväxten till idag

Tobias Karlsson är känd som dansare, underhållare, författare och föreläsare och van att stå i rampljuset. Han har varit med i några av Sveriges största TV-program och blev folkkär genom Let’s Dance. Där har han dansat i hela 17 säsonger i både Sverige, Norge och Danmark. Tillsammans med sin danspartner Tina Nordström vann de i svenska finalen i Let's Dance 2008.


Han har också turnerat med sin dansikal En dans på rosor och gett ut den självbiografiska boken Inte alltid en dans på rosor.  Varje måndag släpper han, tillsammans med goda vännen Gabriel Forss, podden I säng med Tobias och Gabriel.

 

Tobias är mycket uppskattad av publiken både på och utanför scenen och valdes till årets talare 2016 av Talarforum. Han fick den ärofyllda titeln Årets HBTQ och pris för Årets bok på QX-galan 2020 på Circus i Stockholm.

Föreläsningen

Tobias Karlssons föreläsning bygger på hans egna historia från uppväxtåren i Östansjö i Örebro län. Tobias berättar om mobbingen och vikten av att våga vara ärlig mot sig själv, vänskapens betydelse, överlevnadsinstinken och hur man hittar styrkan att gå vidare efter svåra händelser i livet.

Det är en tankeväckande och inspirerande berättelse om svärta, mod, hemligheter, om att hitta sitt sanna jag och våga följa sina drömmar. Även om vägen dit kan kännas lång eller kanske till och med omöjlig. För Tobias kom vändningen när Joakim såg honom och blev hans vän.

 

Kärnan i budskapet är Tobias och Joakims gemensamma historia och vänskap. De är ett fint exempel som visar att även en liten handling, faktiskt kan göra stor skillnad. 

Tobias Karlsson Föreläsning

MOMENT 3. Reflektion, workshop, planering & lektioner

Workshop och lektioner med Joakim Norsten

Joakim är utbildad & legitimerad lärare i historia & samhällskunskap. Han har mer än 15 års erfarenhet från undervisning i både högstadiet och gymnasiet. Han har under åren arbetat på flera olika typer av skolor och fått värdefulla insikter och kunskaper om olika typer av utmaningar och problem. Joakim har alltid engagerat sig i värdegrundsarbete, både i sin roll som lärare, men också genom att engagera sig i trygghetsteam. Team verkar på skolor och fritidsgårdar för att erbjuda elever en trygg miljö där ingen ska bli mobbad, diskriminerad eller utsatt för kränkande behandling. Joakim är ansvarig för värdegrundsfrågor, kopplat till läroplanen och det centrala innehållet i respektive ämne.

Alla kan göra skillnad

Med det perspektivet genomför Joakim lektioner tillsammans med eleverna i den utvalda årskullen. Där får eleverna reflektera över Tobias föreläsning och ta del av Joakims egna historia med erfarenhet som vän till Tobias, under perioden av mobbing och utsatthet. Under lektionen berättar Joakim hur han gjorde för att finnas till för Tobias, hur han vågade gå emot plågoandarna och vara en schysst kompis. 


Gruppdynamik

Eleverna introduceras till gruppdynamik utifrån sociologisk vetenskap och forskning. Läran om människors beteende i grupp, hur olika individer kan påverka varandra i gruppen och vilka konsekvenser det kan få. Det ger förståelse för hur negativa mönster kan brytas och istället vändas till trygghet, acceptans, utveckling och samhörighet. Under moment 3 följer Joakim även upp de pedagogiska planeringarna i olika ämnen tillsammans med lärarna.

Joakim Norsten. Lektioner och workshop

MOMENT 4. Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutbildning och coaching med Gustaf Wikström

Gustaf är mental rådgivare, coach, företagsutvecklare samt processledare inom individ- och grupputveckling med kunder och klienter inom bland annat chef- och ledarskap, elitidrott, Lean Production/Management, entreprenörskap och affärsutveckling. Han är expert på att hjälpa organisationer att strukturera sin verksamhet, att skapa en konstruktiv riktning och en effektiv styrning med tydliga mål och fokus. 


Gustaf utbildar i samarbete med Uppsala Universitet högskolestudenter inom Lean och ledarskap.


Han är grundare och ägare av Sukiru Network. Sukiru är ett japanskt ord som betyder att bygga färdighet/skicklighet.

Ledarskapsutbildning för lärarna på skolan.

Utbildningen bidrar till att ge lärarna verktyg, metoder och handfasta tips för att bedriva ett inkluderande, utvecklande och hållbart ledarskap i klassrummet. Ett arv av inspiration, insikter, kunskap och färdigheter som stannar kvar på skolan,

och förs vidare till nya medarbetare.


Ledarskap har en stor inverkan på kulturen. En god ledare utmärker sig genom att vara noga med att se alla och ge alla möjlighet att utvecklas, tydlig kommunikation så att alla vet vad som gäller och känner delaktighet och ansvar.


Under utbildningen får lärarna ta del av forskningsbaserad teori och praktiska råd och metoder för att skapa en tryggare miljö och skolgång. Under hela konceptets genomförande finns Gustaf tillgänglig för lärarna som bollplank, rådgivare och coach. Efter avslutad och genomförd utbildning tilldelas lärarna ett diplom som intygar att de genomgått utbildningen. De pedagogiska planeringarna följs även upp i detta moment.

Gustaf Wikström, ledarskapsutbildning
Ceremoni för att utse Årets Jocke!

MOMENT 5. Uppföljning och ceremoni Årets Jocke

En ceremoni anordnas som avslutning på projektet där ett antal elever blir prisade med utmärkelsen Årets Jocke. Vi vill på detta sätt lyfta fram, belöna och uppmuntra eleverna att fortsätta det viktiga arbetet med inkludering.


Vår vision är att utmärkelsen ska bli ett minne för livet hos eleverna och en ständig påminnelse om att vi, alla, kan göra något. Efter projektet i slutet av skolåret, följs alla moment upp för utvärdering. 


Vi genomför samma enkät som i uppstarten och svaren från den nya enkäten jämförs med den tidigare. Här kan vi direkt se vilka förbättringar som åstadkommits och om det finns delar kvar som behöver adresseras. Resultatet kan även vara underlag för PR kring skolans genomförda förbättringar.

Avslutar med en ceremoni där elever utses till Årets Jocke

KONTAKTA MIA FÖR BOKNING

Säg hej till Mia Karlsson, som är bokningsansvarig hos oss

Mia är konceptutvecklare och koordinator på Tobias Karlsson Event AB. Hon ansvarar för bokning, samordning, projektledning, ekonomi och administration för alla uppdrag. Hon har erfarenhet av ekonomi, juridik, konflikthantering, social omsorg, missbruksbehandling och stödsamtal.

 

Som bokningsansvarig kan Mia svara på frågor om innehåll i föreläsningen eller utbildningarna. Hon kan guida dig kring tidsplaner, tekniska krav och förberedelser inför uppstart.


Vill ni som företag vara med på resan att Göra Skillnad för barn och ungdomar i skolans värld? Hör av er till oss på vår mail.

 

E-post: boka@dukangoraskillnad.com

Mia Karlsson, Bokare och koordinator

Vill du boka oss, hör av dig!